Αποφθέγματα, ρητά, γνωμικά και λόγια μεγάλων και μικρών ανθρώπων.
Αποφθεγματα για την αγάπη, αποφθέγματα για την ζωή, αποφθεγματα για την εργασια, την ευτυχία και άλλα

Αποφθέγματα

Beauty of science

Poets say science takes away from the beauty of the stars — mere globs of gas atoms. Nothing is "mere". I too can see the stars on a desert night, and feel them. But do I see less or more? The vastness of the heavens stretches my imagination — stuck on this carousel my little eye can catch one-million-year-old light. A vast pattern — of which I am a part... What is the pattern, or the meaning, or the why?

>> read more

Το είπε...: Richard Feynman

Ετικέτες (tags): art and science, life, quotes about life, science, science quotes

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Theory and Practice

In theory, theory is the same as practice. In practice, it isn’t the same

Το είπε...: Yogi Berra

Ετικέτες (tags): doing, learning, practice, presentations, TED talks, theory, train, watching

Κατηγορία: Αποφθέγματα

If I can’t picture it, I can’t understand it.

If I can’t picture it, I can’t understand it.

Το είπε...: Albert Einstein

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Promises to keep and miles

But I have promises to keep and miles to go before I sleep

Το είπε...: Robert Frost

Ετικέτες (tags): life, life quotes, miles, promises, quotes, sleep

Κατηγορία: Αποφθέγματα

About destiny...

Destiny is for people who are too lazy to create alternate time-lines.

Το είπε...: R. Stevens

Ετικέτες (tags): destiny, life, wisdom

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Everything existing in the universe is the fruit of chance

Everything existing in the universe is the fruit of chance

Το είπε...: Democritus

Ετικέτες (tags): chances, randomness, wisdom

Κατηγορία: Αποφθέγματα

God could create the world

God could create the world in six days because he didn't have to make it compatible with the previous version.

Το είπε...: Άγνωστος

Ετικέτες (tags): funny, funny quotes, god, quotations, quotes, world, αστεία

Κατηγορία: Αποφθέγματα

The only appropriate state of the mind and heart

The universe is, instant by instant, re-created anew. There for, there is, in truth, no Past, only a memory of the Past. Blink your eyes, and the world you see next did not exist when you close them. There for, the only appropriate state of the mind is surprise. The only appropriate state of the heart is joy. See the sky you see now, you have never seen before. The perfect moment is now, be glad of it.

From "Thief of time" by Terry Pratchett

Το είπε...: Terry Pratchett

Ετικέτες (tags): book, thief of time

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Conquer and enslave a nation

There are two ways to conquer and enslave a nation. One is by the sword. The other is by debt.

Το είπε...: John Adams

Ετικέτες (tags): debt, nation, quotations, quotes

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Good judgment comes from experience...

Good judgment comes from experience, and often experience comes from bad judgment.

Το είπε...: Rita Mae Brown

Ετικέτες (tags): experience, judjement, life, wisdom

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Latest news story

Latest quotes