Αποφθέγματα, ρητά, γνωμικά και λόγια μεγάλων και μικρών ανθρώπων.
Αποφθεγματα για την αγάπη, αποφθέγματα για την ζωή, αποφθεγματα για την εργασια, την ευτυχία και άλλα

Αποφθέγματα

The Tao of Programming

A program should be light and agile, its subroutines connected like a string of pearls. The spirit and intent of the program should be retained throughout. There should be neither too little or too much, neither needless loops nor useless variables, neither lack of structure nor overwhelming rigidity.

The Tao of Programming, 4.1 - Geoffrey James

Το είπε...: Geoffrey James

Ετικέτες (tags): code, insightful, programming, προγραμματισμός

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Don't cry

Don't cry because it's over. Smile because it happened.

Το είπε...: Dr. Seuss

Ετικέτες (tags): quotations, quotes, απόφθεγμα, αποφθέγματα

Κατηγορία: Αποφθέγματα

The Gettysburg Address

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

>> read more

Το είπε...: Abraham Linkoln

Ετικέτες (tags): life, quotations, quotes

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Love is

Love is when you look into someone's eyes and see their heart.

Το είπε...: Jill Petty

Ετικέτες (tags): life, love, love quotes, quotations, quotes

Κατηγορία: Αποφθέγματα

The best ideas come as jokes

The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible

Το είπε...: David M. Ogilvy

Ετικέτες (tags): funny, idea, inspiring quotes, joke, thinking

Κατηγορία: Αποφθέγματα

The surest sign that intelligent life exists...

Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us.

Το είπε...: Bill Watterson

Ετικέτες (tags): funny, intelligent, universe

Κατηγορία: Αποφθέγματα

My brain has 2 sides

My brain has 2 sides: left & right. Left has nothing right.....and right has nothing left...

Το είπε...: Άγνωστος

Ετικέτες (tags): brain, funny quotes, left, quotations, quotes, right, sides, αστεία, αστεία λόγια

Κατηγορία: Αποφθέγματα

About Training

I hated every minute of training, but I said, "Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion

Το είπε...: Muhammad Ali

Ετικέτες (tags): champion, life, training, work

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Monty Python's Life of Brian

Stan: It's every man's right to have babies if he wants them.
Reg: But you can't have babies.
Stan: Don't you oppress me.
Reg: Where's the fetus going to gestate? You going to keep it in a box?
Judith: Here! I've got an idea: Suppose you agree that he can't actually have babies, not having a womb - which is nobody's fault, not even the Romans' - but that he can have the right to have babies.
Francis: Good idea, Judith. We shall fight the oppressors for your right to have babies, brother... sister, sorry.
Reg: What's the point?
Francis: What?

>> read more

Το είπε...: Monty Python

Ετικέτες (tags): clever quotes, funny quotes, Life of Brian, Life of Brian quotes, Monty Python, Monty Python's quotes, movies, movies quotes, oppresion, reality

Κατηγορία: Αποφθέγματα

How to play

We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand

Το είπε...: Pausch Randy

Ετικέτες (tags): book, quotations, quotes, The Last Lecture

Κατηγορία: Αποφθέγματα

Latest news story

Latest quotes